INFORMACJA
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach
z 4 stycznia 2021 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że od dnia 28 grudnia 2020 r. do 17 styczna br. dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy może brać udział:
1. we współzawodnictwie sportowym;
2. zajęciach sportowych;
3. wydarzeniach sportowych.
W związku z powyższym klub sportowy, który będzie miał ww. zaświadczenie, będzie mógł prowadzić treningi dzieci i młodzieży w Hali OSiR w Pyrzycach. Proszę o zgłaszanie zainteresowanych telefonicznie: 091 570 16 18 lub pocztą elektroniczną: osir@wpyrzycach.pl.
                                                                                                                                              Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
                                                                                                                                                                   w Pyrzycach
                                                                                                                                                          /-/ Krzysztof Dębiński