WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WPROWADZONYCH ZMIAN
W RUCHU DROGOWYM, W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ
12 CZERWCA 2021 R. „V PYRZYCKIEGO WYŚCIGU ROWERKOWEGO O PUCHAR BURMISTRZ PYRZYC – MARZENY PODZIŃSKIEJ”