Grand Prix Pomorza Zachodniego – utrudnienia w ruchu drogowym

9 września 1 Kolarskie Grand Prix Pomorza Zachodniego o Puchar Burmistrz Marzeny Podzińskiej

MOŻLIWE UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

W dniu 9 września 2018 roku w godzinach 11:00 – 15:00 ulicami Pyrzyc jak i drogami biegnącymi przez miejscowości Mechowo, Brzesko, Mielęcin, Mielęcinek przejadą uczestnicy 1 Kolarskiego Grand Prix Pomorza Zachodniego o Puchar Burmistrz Marzeny Podzińskiej. Ulice na terenie miasta i drogi, którymi przebiega trasa Kolarskiego Grand Prix będą dynamicznie zamykane i otwierane na czas przejazdu uczestników przez przez Policję, Straż Miejską i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz służby organizatora.

Prosimy wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość i kibicowanie kolażom na trasie, a wszystkich zmotoryzowanych i pieszych uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych, dla bezpieczeństwa własnego oraz innych.

Poniżej przedstawiamy wykaz ulic i dróg wraz z informacją o utrudnieniach i zamknięciach ruchu w poszczególnych godzinach.

Spis ulic Okres utrudnienia Występujące utrudnienia
ul. Jana Kilińskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Bankową) 08.09.2018 rok

od godz. 08:00

 

09.09.2018 rok

od godz. 08:00

 

09.09.2018 rok

w godzinach

17:00 – 21:30

Zwężenie jezdni – lewostronne.

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad  3,5 m.

Przy UM Pyrzyce zostanie ustawiona scena.

ul. Jana Kilińskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Plac Ratuszowy w kierunku ul. Bankowej) 09.09.2018 rok

w godzinach

08:00 – 17:00

Zamknięty dla ruchu w stronę ul. Poznańskiej i Bankowej.
ul. Jana Kilińskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Plac Ratuszowy w kierunku ul. Zabytkowej) 09.09.2018 rok

w godzinach

08:00 – 17:00

Zamknięty dla ruchu w stronę ul. Poznańskiej i Bankowej.
ul. Bankowa (od ul. Jana Henryka Dąbrowskiego) 09.09.2018 rok

w godzinach

08:00 – 17:00

Zamknięty dla ruchu w stronę ul. Kilińskiego
ul. Plac Ratuszowy 09.09.2018 rok

w godzinach

08:00 – 17:00

Zamknięty ruch w kierunku ul. Jana Kilińskiego.

Miejsca parkingowe wyłączone z parkowania.

ul. Kilińskiego, ul. Poznańska, Rondo Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, ul. Narutowicza, ul. K. Bogusława X, ul. 1-go Maja, Rondo Sybiraków, ul. Lipiańska, ul. Warszawska. 09.09.2018 rok

w godzinach

10:45 – 11:30

Dynamiczne zamkniecie wjazdu na ulice przez służby organizatora w czasie przejazdu peletonu kolarzy.
ul. Lipiańska, ul. Warszawska, Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ul. 1-go Maja z ul. Zabytkową, ul. Kilińskiego 09.09.2018 rok

w godzinach

12:00 – 15:00

Dynamiczne zamkniecie wjazdu na ulice przez służby organizatora w czasie przejazdu peletonu kolarzy.

Trasa Kolarskiego Grand Prix częściowo przebiegać będzie na obszarze naszej gminy tj. drogą W-122 w stronę Mechowa – Brzeska. Następnie drogą P-1572IZ z Brzeska do miejscowości Bylice – Krasne – Batowo – Skrzynka – Lipiany i wyjazd na drogę W-119 dalej do miejscowości Dębica – Mielęcinek – Mielęcin – Pyrzyce.
Mieszkańcy naszej gminy przez drogi które przebiega trasa wysięgu ale również przyległych miejscowości mogą spotkać się z utrudnieniami w ruchu drogowym w czasie przejazdu kolarzy.

Ogłoszenie

Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Pyrzyce
do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyboru koncepcji modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 10 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia oraz otwartego spotkania, które będzie miało formę prezentacji i wystawy dziesięciu koncepcji przygotowanych przez pracownie studentów IV roku studiów inżynierskich kierunku Architektura i Urbanistyka, Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Spotkanie odbędzie się
we wtorek 10 kwietnia br. o godz. 16:00

w Urzędzie Miejskim – Plac Ratuszowy 1, sala 282 w Pyrzycach

Ankiety konsultacyjne zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach: www.pyrzyce.um.gov.pl oraz Ośrodka Sporu i Rekreacji w Pyrzycach: www.osir.wpyrzycach.pl.

Ankiety przyjmowane będą w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, można je również przesyłać drogą e-mailową na adres: osir@wpyrzycach.pl do dnia 30 kwietnia br.

 

Burmistrz Pyrzyc

 

(-) Marzena Podzińska

 

Załącznik:

Zarzadzenie_nr_1224

Ankieta Załącznik nr 1 do