Będzie renowacja parkietu na Hali Osir !

W ramach „Programu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej” współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Gmina Pyrzyce otrzyma dofinansowanie na realizację zadania „RENOWACJA PARKIETU NA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ im. Polskich Olimpijczyków” w kwocie 18.300,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 50.000,00 zł.

Burmistrz Pyrzyc

/-/ Marzena Podzińska