Relacja z 47. Biegów Gryfitów

W piątek – 13 kwietnia br. w zawodach, z ponad czterdziestoletnią historią wystartowało ponad siedmiuset biegaczy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aby na grząskich terenach pyrzyckiego stadionu ścigać się na trasach od 400 m do 3000 m.

Honorowym patronatem nad uroczystością lekkoatletyczną objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz.

Do Pyrzyc przyjechali entuzjaści biegania ze Szczecina, Stargardu, Dobrej Nowogardzkiej i Dolic. Stawkę startujących uzupełnili zawodnicy z powiatu pyrzyckiego oraz szerokie grono uczniów ze szkół Gminy Pyrzyce.

Zawody rozpoczęły się defiladą, którą prowadzili zawodnicy LMKS Żak – Espadon Pyrzyce oraz uczniowie ZS Nr 1 w Pyrzycach niosący flagę olimpijską (Jakub Szlaski, Dawid Młynek, Paweł Stasiukiewicz, Aron Senderek, Kacper Dąbrowski, Olaf Procyk), za nimi flagę narodową niosły zawodniczki LKS Spartakus Pyrzyce (Paulina Zygmunt, Patrycja Dyszkiewicz, Weronika Modrzejewska, Weronika Tarka). Następnie maszerował poczet flagowy składający się z uczniów Szkoły Podstawowej w Pyrzycach – klasy gimnazjalne (Roksana Kalinowska, Zuzanna Grudzień, Wojciech Kuźnicki) oraz delegacja chłopców z Akademii Piłkarskiej SOKÓŁ Pyrzyce do zapalenia znicza (Jan Pakuła Mikołaj Świrgul, Jerzy Antczak, Jakub Olszewski). Za pocztem szła Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska, Zastępca Burmistrz Pyrzyc – Robert Betyna i Dyrektor OSiR w Pyrzycach – Joanna Woźniak oraz zaproszeni goście: Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej – Stanisław Kopeć, Sławomir Strąkowski – Prezes Zachodniopomorskiej Federacji Sportu. Defiladę zamykali zawodniczki i zawodnicy piątkowych przełajów.

Po oficjalnym otwarciu uroczystości przez Burmistrz Pyrzyc – Marzenę Podzińską nastąpił ceremoniał olimpijski: wciągnięcie flagi na maszt, zapalenie znicza oraz odczytanie apelu olimpijskiego przez Andżelikę Szymańską ze Szkoły Podstawowej w Pyrzycach.

Tradycyjnie na start jako pierwsi wbiegli -pierwszo i drugoklasiści. Ostatnimi, którzy kończyli byli mężczyźni rocz. 2000 i starsi, mając do pokonania dystans 3000 m.

Na linii mety każdy uczestnik zawodów udekorowany był złotym medalem. W każdej konkurencji pierwsza trójka otrzymała puchary oraz nagrody rzeczowe. Za miejsca czwarte – statuetki. Dekoracji dokonała Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska w asyście zaproszonych gości.

W dodatkowej konkurencji – Sztafecie Niepodległościowej – „Wolność – Podaj Dalej” na pięć drużyn bezkonkurencyjna okazała się ekipa z SP w Okunicy, na drugim miejscu uplasowała się drużyna z SP w Pyrzycach, trzecie miejsce wywalczyło – SP w Mielęcinie. Zwycięska szkoła otrzymała puchar oraz voucher na zakup sprzętu sportowego ufundowany przez PSB Mrówka w Pyrzycach oraz Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne, za drugie i trzecie miejsce drużyny otrzymały puchary.

Za najwyższą frekwencję podczas przełajów voucher na kwotę 500 zł na zakup sprzętu sportowego trafił do SP w Okunicy.

W ogólnym losowaniu spośród wszystkich startujących Zuzanna Liberacka z SP w Pyrzycach wylosowała rower ufundowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

Wszystkim wspierającym oraz sponsorom tegorocznych Biegów Gryfitów serdecznie dziękujemy:

Burmistrz Pyrzyc – Marzenie Podzińskiej

PSB Mrówka W Pyrzycach

Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z.o.o.

Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie

Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie

Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Szczecinie

Wójtowi Gminy Kozielice

Wójtowi Gminy Warnice

Wójtowi Gminy Przelewice

Wójtowi Gminy Bielice

Właścicielowi Zakładu Budownictwa Ogólnego „LEGOBUD” w Pyrzycach

Pani dr Mirosławie Żwierełło

Piekarni i Ciastkarni „AGA” S.C. A. Kominek, P. Wydro

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pyrzycach – Pawłowi Chyt

Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Pyrzycach

Właścicielce FHU Fanaberia – Magdalenie Turkiewicz

Dyrektorowi oraz pracownikom Pyrzyckiego Domu Kultury

Dyrektorowi, nauczycielkom wf – Danusi Kuźnickiej i Zofii Kusz oraz uczennicom Szkoły Podstawowej w Pyrzycach

Dyrektorowi Robertowi Sójka i uczniom Zespołu Szkól Nr 1 w Pyrzycach

Zarządowi, trenerom i zawodnikom Akademii Piłkarskiej Sokół Pyrzyce

Zarządowi, trenerom i zawodnikom Żak Espadon Pyrzyce

Pracownikom Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyniki 47. Biegu Gryfitów

46. BIEGI GRYFITÓW

W piątek – 28 kwietnia br. w zawodach, z ponad czterdziestoletnią historią wystartowało 500 biegaczy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aby na grząskich terenach pyrzyckiego stadionu ścigać się na trasach od 400 m do 3000 m

Do Pyrzyc przyjechali entuzjaści biegania m.in. ze Szczecina i Dolic. Stawkę startujących uzupełnili zawodnicy z powiatu pyrzyckiego oraz szerokie grono uczniów ze szkół Gminy Pyrzyce.

Zawody rozpoczęły się defiladą, którą prowadzili zawodnicy LMKS Żak – Espadon Pyrzyce (uczniowie GMS w Pyrzycach) niosący flagę olimpijską oraz poczet flagowy. Za pocztem szli przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, zaproszeni goście oraz zawodnicy i zawodniczki piątkowych przełajów.

Po oficjalnym otwarciu uroczystości przez Zastępcę Burmistrz Pyrzyc – Roberta Betynę oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – Joannę Woźniak nastąpił ceremoniał olimpijski: wciągnięcie flagi na maszt, odczytanie apelu olimpijskiego oraz zapalenie znicza. Powinności tych dokonała młodzież z Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

Tradycyjnie na start jako pierwsi wbiegli -pierwszo i drugoklasiści. Ostatnimi, którzy kończyli tegoroczną imprezę lekkoatletyczną, byli mężczyźni rocz. 1999 i starsi, mając do pokonania dystans 3000 m.

Na linii startu każdy uczestnik zawodów udekorowany był okazałym złotym medalem. W każdej konkurencji pierwsza trójka otrzymała puchar i dyplom. Natomiast za miejsca IV – VI zawodnikom wręczone były statuetki oraz dyplomy. Dekoracji dokonali: Zastępca Burmisztrz Pyrzyc- Robert Betyna, Dyrektor OSiR- Joanna Woźniak oraz z ramienia Starosty Pyrzyckiego – Piotr Olech – dyrektor PMOS.

Dodatkowo dla szkoły za najwyższą frekwencję (stosunek procentowy uczestników do ilości uczniów uczęszczających do danej placówki) voucher na zakup sprzętu sportowego na kwotę 1000 zł trafił do SP w Mielęcinie, pobyt na strzelnicy Military Area w Żabowie otrzymało SP w Okunicy oraz dzień z warsztatami z lepienia w glinie, który poprowadzi Pani Natalia Przybyłowicz z Glinianego Konika w Żukowie otrzymało SP Żabów. WOUCHERY są do odebrania przez Dyrektorów szkół w biurze OSiR w Pyrzycach w dniach 4-12 maja 2017 r. w godz. 7:00-15:00.

Honorowego patronatu tegorocznym Biegom Gryfitów udzieliła nam Pani Burmistrz Marzena Podzińska oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz

 

Wszystkim wspierającym oraz sponsorom tegorocznych Biegów Gryfitów serdecznie dziękujemy:

Burmistrz Pyrzyc – Marzenie Podzińskiej

Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie

Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie

Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Szczecinie

Zachodniopomorskiemu Związkowi Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie

Staroście Pyrzyckiemu

Wójtowi Gminy Kozielice

Wójt Gminy Warnice

PSB Mrówka w Pyrzycach

Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z.o.o.

Firmie Backer OBR Sp. z o.o.

Właścicielowi P.W. Pa-Go w Pyrzycach

Właścicielowi Zakładu Budownictwa Ogólnego „LEGOBUD” w Pyrzycach

Firmie Total Marta i Roman Hołownia

Pani dr Mirosławie Żwierełło

Panu Krzysztofowi Hołownia właścicielowi Sklepu TV SAT

Cukierni w Pyrzycach Danucie i Adamowi Kaczmarek

Piekarni i Ciastkarni „AGA” S.C. A. Kominek, P. Wydro

Tarzanii – Park Linowy w Szczecinie

Pani Natalii Przybyłowicz – Gliniany Konik Ośrodek Hipoterapii i Pracownia Ceramiki w Żukowie

Panu Markowi Gawrońskiemu – Strzelnica Military Area w Żabowie

Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Pyrzycach

p. Paulinie HAPPY EWENT Imprezy dla dzieci

Pyrzyckiemu Domowi Kultury

Pracownikom Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

p. Danusi Kuźnickiej i p.Zofii Kusz z Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach

Dyrektorowi Robertowi Toboła i Uczniom Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Dyrektorowi Robertowi Sójka i Uczniom Zespołu Szkól nr 1 w Pyrzycach

 

WYNIKI BIEGÓW:

ROCZNIK 2008-2009 DZIEWCZĘTA DYSTANS 400 M:

  1. Łucja Zeuge- ZSP Bielice

  2. Julia Pajewska- SP z OI Pyrzyce

  3. Amelia Szymik- PSP Żuków

ROCZNIK 2008-2009 CHŁOPCY DYSTANS 400 M:

  1. Jakub Miżyński- PSP Żuków

  2. Gracjan Klimek- SP Żabów
  3. Leon Kaczmarczyk- SP Karsko

ROCZNIK 2007/ 2006 DZIEWCZĘTA DYSTANS 600 M:

1) Oliwia Sitarska- ZSP Bielice

2) Olga Siepka- ZS Kozielice

3) Weronika Górzyńska- SP Brzesko

ROCZNIK 2007/ 2006 CHŁOPCY DYSTANS 600 M:

  1. Szymon Krupiński- SP Żabów

  2. Fabian Popielarczyk- SP z OI w Pyrzycach

  3. Bartłomiej Wójcik- SP Dolice

ROCZNIK 2005/ 2004 DZIEWCZĘTA DYSTANS 800 M:

  1. Syntia Bryk- SP z OI w Pyrzycach

  2. Karolina Waliszewska – SPzOI Pyrzyce

  3. Nell Zeuge- ZSP Bielice

ROCZNIK 2005/ 2004 CHŁOPCY DYSTANS 800 M:

1) Łukasz Podraska-SP Żabów

2) Filip Pawlak- ZS Warnice

3) Mateusz Skiba- SP Żabów

ROCZNIK 2003/2002 DZIEWCZĘTA DYSTANS 1000 M :

  1. Roksana Kalinowska- PG Pyrzyce

  2. Amelia Kuraszewska- ZS Kozielice

  3. Amelia Mrula- ZS Kozielice

ROCZNIK 2003/2002 CHŁOPCY DYSTANS 1500 M :

  1. Szymon Borowiec- ZS Kozielice

  2. Szymon Szol- Fase Szczecin

  3. Wiktor Gronkowski- ZS Kozielice

ROCZNIK 2001/2000 DZIEWCZĘTA DYSTANS 1500 M:

  1. Agata Pitura- Klub KLEKS Pyrzyce

  2. Dominika Tyczka- ZS Kozielice

  3. Katarzyna Rutz- Klub KLEKS Pyrzyce

ROCZNIK 2001/2000 CHŁOPCY DYSTANS 2500 M :

  1. Ernest Nowaczyk- ZS Kozielice

  2. Łukasz Gajda- PG Pyrzyce

  3. Kacper Krycki- PG Karsko

ROCZNIK 1999 I STARSZE KOBIETY DYSTANS 2000 M:

  1. Małgorzata Ćwirta

  2. Agata Wiśniewska

  3. Patrycja Górka

ROCZNIK 1999 I STARSI MĘŻCZYŹNI DYSTANS 3000 M:

  1. Dominik Pszczoła

  2. Jakub Knapiński

  3. Łukasz Oszczygieł

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

45. BIEGI GRYFITÓW

            52. Centralne  Uroczystości Dni Olimpijczyka

         Ziemia Pyrzycka 2016

       KOMUNIKAT KOŃCOWY

               z 45. BIEGÓW GRYFITÓW W RAMACH 52. CENTRALNYCH

         UROCZYSTOŚCI DNI OLIMPIJCZYKA

Pyrzyce, 24.04.2016 r.

ORGANIZATORZY

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PYRZYCACH

POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PYRZYCACH

PYRZYCKI KLUB OLIMPIJCZYKA

PATRONAT HONOROWY

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO –

OLGIERD GEBLEWICZ

PATRONI MEDIALNI

  • TVP O/ SZCZECIN

  • POLSKIE RADIO SZCZECIN

  • „KURIER SZCZECIŃSKI”

  • GAZETA ZIEMI PYRZYCKIEJ

  • RADIO PLUS LIPIANY

  • PULS POWIATU

  • TYGODNIK PYRZYCKI

  • TVK AURA

  • BARLINEK24.PL

  • MAGAZYN OLIMPIJSKI PISMO PKOL

FUNDATORZY NAGRÓD:

  • ZACHODNIOPOMORSKA RADA OLIMPIJSKA W SZCZECINIE

  • ZACHODNIOPOMORSKA FEDERACJA SPORTU W SZCZECINIE

  • WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W SZCZECINIE

  • ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTW KRZEWIENIA KULTURY

FIZYCZNEJ W SZCECINIE

  • STAROSTWO POWIATOWE W PYRZYCACH

  • GMINA KOZIELICE

  • GMINA PRZELEWICE

  • PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP.Z O.O.

  • FIRMA FARAON TRUCK ZAJAZD W PYRZYCACH

  • RESTAURACJA „PARK” Danuta i Jacek Matyjasik

  • FIRMA EMBUS W PYRZYCACH Monika i Jacek Pakuła

  • GRUPA MLEKOVITA ODDZIAŁ W PYRZYCACH

  • POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „SPOŁEM” W PYRZYCACH

  • KWIACIARNIA „STOKROTKA” W PYRZYCACH Anna i Dariusz Fejczuk

  • FIRMA BAKRON W PYRZYCACH Stanisław Białoszycki

  • PAWŁEŁ CHYT PRZEWODNICZĄY RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

  • FIRMIA TOTAL Marta i Roman Hołownia

  • DR MIROSŁAWA ŻWIEREŁŁO

  • WŁAŚCICIEL ZAKŁADU BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „LEGOBUD” W PYRZYCACH

  • APTEKA ZDROWIE W PYRYCACH Dominik Kulpa

  • FIRMA ROMET PARTNER W PYRZYCACH Grzegorz Strychanin

  • SKLEP TV SAT Krzysztof Hołownia

  • PYRZYCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

  • CUKIERNIA W PYRZYCACH Danuta i Adam Kaczmarek

  • PIEKARNIA I CIASTKARNIA „AGA” S.C. A. Kominek, P. Wydro

  • MAGO SKŁAD OPAŁOWY W PYRZYCACH

  • KONRAD KUCHARSKI

  • BOLESŁAW GĄSIOROWSKI

  • BYK BURGER W PYRZYCACH

  • STACJIA PALIW „DALL” W PYRZYCACH K.K. Rudyńscy

  • SKLEP WĘDKARSKI Magdalena Lasek – Falandysz, Paweł Falandysz

W minioną niedzielę – 24 kwietnia br. w zawodach, z ponad czterdziestoletnią historią wystartowało 293 biegaczy. Na Stadionie Miejskim im. Leszka Słoninki na grząskich trasach od 400 m do 3000 m ścigali się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorośli.

Do Pyrzyc przyjechali entuzjaści biegania m.in. ze Szczecina, Stargardu i Złocieńca. Stawkę startujących uzupełnili zawodnicy z powiatu pyrzyckiego oraz szerokie grono młodych Pyrzyczan.

Zawody rozpoczęły się defiladą, którą prowadził Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce z udziałem pocztu flagowego w składzie: Patrycja Dyszkiewicz (Mistrzyni Europy Młodziczek w Sumo, Mistrzyni Polski Młodziczek w Sumo oraz Mistrzyni Polski Młodziczek w Zapasach) i Paulina Zygmunt (Brązowa Medalistka Mistrzostw Europy Kadetek oraz Mistrzyni Polski Kadetek w Sumo). Ogień do zapalenia znicza niosła Ewa Wrzosek (biegaczka mieszkająca obecnie na stałe w Niemczech w 2011 roku uzupełniła Galerię Hall of Fame Sławni i Zasłużeni Ludzie Sportu Ziemi Pyrzyckiej w kategorii sportowiec. W ciągu swojej bogatej kariery była wielokrotną reprezentantką kraju na największych imprezach lekkoatletycznych – Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Puchar Europy. Stanowiła podstawowe ogniwo kadry na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w maratonie, ale z uwagi na bojkot tej największej imprezy sportowej przez ówczesny blok państw socjalistycznych – nie spełniła do końca swoich marzeń sportowych. A legitymowała się wtedy jednym z najlepszych wyników światowych w biegu maratońskim). W kawalkadzie zawodnicy Klubu LMKS Żak – Espadon Pyrzyce oraz uczniowie GMS S.O.S. Pyrzyce i PG Pyrzyce (Toboła Dawid, Młynek Dawid, Dub Jakub, Lal Rafał, Żygalski Filip i Majda Wiktor) nieśli flagę olimpijską. Młodzi chłopcy realizują Program Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Są brązowymi Medalistami Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w Piłce Siatkowej w Kategorii Młodzików w Sezonie 2015/2016 oraz uczestnikami ¼ Mistrzostw Polski. Członkowie Kadry Województwa Zachodniopomorskiego na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, reprezentanci Regionu Północnego na Ogólnopolski Turniej Talentów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych ( Rafał Lal). Trenerami są: Rafał Krzentowski i Dariusz Jagiełło. Następnie za flagą szli przedstawiciele władz samorządowych gmin, powiatu oraz województwa wraz z olimpijczykami oraz zawodnicy i zawodniczki niedzielnych przełajów.

Po oficjalnym otwarciu uroczystości przez Zastępcę Burmistrza Pyrzyc – Roberta Betynę oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – Joannę Woźniak Przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej – Stanisław Kopeć przedstawił honorowych gości – olimpijczyków: Rajmunda Zielińskiego, Krzysztofa Pierwienieckiego, Dariusza Trafasa i Mariana Tałaja. Kolejnym etapem uroczystości był ceremoniał olimpijski: wciągnięcie flagi na maszt, zapalenie znicza oraz odczytanie apelu olimpijskiego. Po tym rozpoczęły się zawody biegowe.

Tradycyjnie na start jako pierwsi wbiegli – pierwszo i drugoklasiści. Ostatnimi, którzy kończyli tegoroczną imprezę lekkoatletyczną, byli mężczyźni rocz. 1976 i starsi, mając do pokonania dystans 3000 m.

W każdej konkurencji pierwsza trójka nagradzana była pucharami, medalami oraz dyplomami, natomiast za miejsca IV – VI zawodnicy otrzymywali statuetki, medale i dyplomy.

Podsumowaniem niedzielnej uroczystości lekkoatletycznej było rozlosowanie spośród wszystkich uczestników: słuchawek do smartfonów, słuchawek z mikrofonem do komputera, akcesoriów rowerowych (liczników, zabezpieczeń, oświetlenia, pompek) oraz voucherów na zestawy (napój, frytki, burger) w pyrzyckim BYK BURGERZE. W głównym losowaniu los szczęścia uśmiechnął się do Amelii Mruli z ZS Kozielice, która otrzymała rower marki ROMET.

Wszystkim wspierającym oraz sponsorom tegorocznych Biegów Gryfitów serdecznie dziękujemy.

WYNIKI BIEGÓW – 45. BIEGI GRYFITÓW :

ROCZNIK 2008-2009/ 2007 DZIEWCZĘTA DYSTANS 400 M:

  1. Malwina Kulczyk – ZSP Bielice

  2. Natalia Marciniszyn – SP Mielęcin

  3. Kurzawa Oliwia – SP Mielęcin

  4. Nikola Płachta – SP Żabów

  5. Julia Pajestka – SP z OI w Pyrzycach
  6. Maria Olejniczak – SP Mielęcin

  7. Anna Zdunczyk – SP Żabów

  8. Maja Ziomek – SP Żabów

  9. Dominika Adach – SP Mielcin

  10. Oliwia Siwek – SP z OI w Pyrzycach
  11. Eliza Fijałkowska – SP Okunica

  12. Magdalena Grabowska – SP Mielecin

  13. Amelia Łukowska – SP Kłodzino
  14. Posyniak Zuzanna – SP Mielęcin

  15. Antonina Gredka – SP z OI w Pyrzycach
  16. Kalina Paplicka – SP Kłodzino

  17. Martyna Przybyła – SP z OI w Pyrzycach

ROCZNIK 2008-2009/ 2007 CHŁOPCY DYSTANS 400 M:

  1. Eryk Chmiel – SP Żabów

  2. Jakub Huska – SP z OI w Pyrzycach
  3. Łukasz Łuszczyk – SP z OI w Pyrzycach
  4. Bartosz Prymus – SP Brzesko

  5. Bartosz Osękowski – SP z OI w Pyrzycach
  6. Maksymilian Wyrodek – SP Okunica

  7. Filip Konopacki – SP Żabów

  8. Filip Woźniak – SP Mielęcin

  9. Jakub Strózik – SP Mielęcin

  10. Kacper Grab – SP Mielęcin

  11. Igor Fetings – SP Mielęcin

  12. Nikodem Zięcina – ZS Bielice

  13. Krzysztof Lasota – SP Kłodzino

  14. Paweł Polberk

  15. Cyprian Halarewicz – SP Kłodzino

  16. Kacper Migdał – SP Kłodzino

  17. Jakub Kacperski – SP Mielęcin

  18. Tomasz Rajewski – SP Okunica

  19. Igor Świercz – SP z OI w Pyrzycach
  20. Sergiusz Młynek – SP z OI w Pyrzycach
  21. Igor Zdunowski – SP Mielęcin

  22. Tuszyński Oskar – SP z OI w Pyrzycach
  23. Mateusz Grab – SP Mielęcin

  24. Marcin Ignasiak – ZSP Bielice

  25. Tobiasz Kruczek – SP z OI w Pyrzycach
  26. Filip Makulski – SP z OI w Pyrzycach

ROCZNIK 2006/ 2005 DZIEWCZĘTA DYSTANS 600 M:

  1. Karolina Waliszewska – SP z OI w Pyrzycach
  2. Julia Pierogowska – ZS Złocieniec

  3. Wioletta Szkraba – ZS Bielice

  4. Olga Siepka – ZS Kozielice

  5. Nikola Ignasiak – ZSP Bielice

  6. Natalia Chrzanowska – SP Mielęcin

  7. Weronika Grzyńska – SP Brzesko

  8. Marta Świst – ZSP Bielice

  9. Hanna Ogiejko – SP Brzesko

  10. Oliwia Sitarska – ZSP Bielice

  11. Dominika Kusztal – SP Mielęcin

  12. Nadia Szalkiewicz – SP Okunica

  13. Julia Dryniak – ZSP Bielice

  14. Magdalena Miczkuła – ZSP Bielice

  15. Oliwia Wołoszyn – ZSP Bielice

  16. Marta Rak – SP Żabów

  17. Emilia Szczepaniak – SP Mielęcin

  18. Julia Woźnicka – SP Mielęcin

  19. Klaudia Ogiejko – SP Brzesko

  20. Julia Mikołajarska – ZSP Bielice

  21. Wiktoria Pawlik – ZS Złocieniec

  22. Wiktoria Michnicka – ZSP Bielice

  23. Natalia Sarnat – SP Okunica

  24. Paulina Mikulska – ZSP Bielice

  25. Wiktoria Kozieł – ZS Złocieniec

ROCZNIK 2006/ 2005 CHŁOPCY DYSTANS 600 M:

  1. Patryk Szachewicz – SP Złocieniec

  2. Mateusz Sykuła – SP Żabów

  3. Szymon Krupiński – SP Żabów

  4. Kacper Kwiatkowski – SP Złocieniec

  5. Dawid Adach – SP Mielęcin

  6. Krystian Sitarski – ZSP Bielice

  7. Gracjan Kusy – SP z OI w Pyrzycach
  8. Krystian Aściukiewicz – SP Żabów

  9. Mateusz Korniewicz – SP Żabów

  10. Wiktor Woźnicki – SP Kłodzino

  11. Oktawian Jakubczyk – SP Kłodzino

  12. Szymon Wierzbowski – SP Złocieniec

  13. Maksymilian Olech – SP z OI w Pyrzycach
  14. Filip Nowak – SP Żabów

  15. Gracjan Wójcik – SP Okunica

  16. Eryk Czułnowski – SP Mielęcin

  17. Aleks Mika – SP Żabów

  18. Szymon Kulig – ZSP Bielice

  19. Rafał Kusztal – SP Mielęcin

  20. Filip Güther – ZSP Bielice

  21. Arkadiusz Kukiełka – ZSP Bielice

  22. Jakub Marszałek – SP Żabów

  23. Mikołaj Prodan – SP Żabów

  24. Maciej Macudziński – SP Brzesko

  25. Miłosz Zalewski – ZS Kozielice

  26. Gracjan Kopczyński – SP Mielęcin

  27. Dawid Jąg – SP Mielecin

  28. Hubert Mierzwiak – SP Brzesko

  29. Oskar Gers – SP Okunica

  30. Miłosz Korczak – ZSP Bielice

  31. Dawid Sosnowski – SP Brzesko

  32. Dominik Krupa – SP Mielęcin

  33. Szymon Owczarczak – ZSP Bielice

  34. Jakub Kaczmarek – SP Brzesko

  35. Marcin Grabowski – SP Brzesko

  36. Maksymilian Grabowski – SP Brzesko

  37. Hubert Betyna – SP z OI w Pyrzycach

ROCZNIK 2004/ 2003 DZIEWCZĘTA DYSTANS 800 M:

  1. Patrycja Szynal – SP nr 1 Złocieniec

  2. Roksana Kalinowska – SPzOI Pyrzyce

  3. Natalia Tobiasz – SP nr 1 Złocieniec

  4. Natalia Moczarska – SP nr 1 Złocieniec

  5. Roksana Cicholińska – SP Kłodzino

  6. Natalia Rozel – SPzOI Pyrzyce

  7. Amelia Mrula – ZS Kozielice

  8. Katarzyna Stańczak – ZSP Bielice

  9. Aneta Urban – SP nr 1 Złocieniec

  10. Anastazja Bystrzak – SP Żabów

  11. Nell Zeuge – ZSP Bielice

  12. Kinga Miżyńska – SP Kłodzino

  13. Nikola Strzałkowska – SP Kłodzino

  14. Roksana Mikulska – ZSP Bielice

  15. Laura Zdunowska – SP Mielęcin

  16. Klaudia Struzik – PSP Żuków

  17. Karina Mika – ZSP Bielice

  18. Klaudia Macudzińska – PSP Żuków

  19. Natalia Matuszewska – SP Brzesko

  20. Dominika Kręc – ZS Złocieniec

  21. Zuzanna Kozłowska – SP nr 1 Złocieniec

  22. Sara Ziółkowska – SP nr 1 Złocieniec

  23. Sabina Matuszewska – ZSP Bielice

  24. Angelika Stojak – ZS Złocieniec

  25. Weronika Dyszkiewicz – SPzOI Pyrzyce

  26. Dominika Prabucka – ZS Złocieniec

  27. Oliwia Cicholińska – ZS Kłodzino

  28. Oliwia Soroka – SP Okunica

  29. Weronika Turczyńska – ZSP Bielice

  30. Aleksandra Samulak – SPzOI Pyrzyce

  31. Klaudia Pajestka – SPzOI Pyrzyce

  32. Nikola Mika – ZSP Bielice

  33. Roksana Szwarc – ZS Złocieniec

  34. Laura Matuszak – SPzOI Pyrzyce

  35. Alicja Bochan – Bochanowicz – SP Brzesko

  36. Małgorzata Bednarek – ZSP Bielice

  37. Karolina Jakubowska – ZS Złocieniec

  38. Dominika Stawicka – ZSP Bielice

  39. Roksana Kosińska – ZSP Bielice

  40. Zuzanna Kluska – SP Brzesko

  41. Dominika Górska – ZS Złocieniec

  42. Laura Kubacka – ZSP Bielice

ROCZNIK 2004/ 2003 CHŁOPCY DYSTANS 800 M:

  1. Michał Jarząb – SPzOI Pyrzyce

  2. Jacek Pietrzycki – SP Kłodzino

  3. Tytus Osękowski – SPzOI Pyrzyce

  4. Jakub Wołowiec – SP Żabów

  5. Aleksander Laskowski – SP Żabów

  6. Mateusz Miżyński – SP Kłodzino

  7. Łukasz Bochan – Bochanowicz – SP Brzesko

  8. Łukasz Podraska – SP Żabów

  9. Kacper Kacprzak – SPzOI Pyrzyce

  10. Damian Bielicki – SP Brzesko

  11. Eryk Rzeszewski – SPzOI Pyrzyce

  12. Mateusz Skiba – SP Żabów

  13. Dawid Graba – SP Mielęcin

  14. Mikołaj Krawczyk – ZS Kozielice

  15. Jakub Pawłowski – ZS Kozielice

  16. Krystian Kaczor – ZS Złocieniec

  17. Łukasz Huber – SP Brzesko

  18. Adam Grabowski – SP Żabów

  19. Oliwier Skrzypczak – SP Brzesko

  20. Alan Terka – ZSP Bielice

  21. Karol Sadowski – SP Brzesko

  22. Michał Macudziński – SP Brzesko

  23. Filip Sarzała SPzOI Pyrzyce

  24. Fabian Misiec – SP Kłodzino

  25. Igor Markus – SP Mielęcin

  26. Jakub Bugaj – SP Mielęcin

  27. Paweł Stępień – ZSP Bielice

  28. Jakub Żółtański – SP Okunica

  29. Oliwier Nowak – SP Żabów

  30. Grzegorz Bednarek – ZSP Bielice

  31. Jakub Wróblewski – ZSP Bielice

  32. Dominik Woźniak – ZS Złocieniec

ROCZNIK 2002/2001 DZIEWCZĘTA DYSTANS 1000 M :

  1. Oliwia Gryglewska – ZS Kozielice

  2. Wiktoria Dziel – ZS Kozielice

  3. Kornelia Paliwoda – Gimnazjum w Przelewicach

  4. Małgorzata Kowalczyk – PG Pyrzyce

  5. Patrycja Dyszkieiwcz – PG Pyrzyce

  6. Klaudia Dyszkiewicz – PG Pyrzyce

  7. Daria Łyżwińska – ZS Złocieniec

  8. Kinga Sędrowska – PG Pyrzyce

  9. Natalia Nizińska – ZS Kozielice

  10. Marcelina Łukjaniuk – Gimnazjum w Przelewicach

  11. Nikola Trojanowska – LKS Spartakus Pyrzyce

  12. Patrycja Woźniak – ZS Złocieniec

  13. Wiktoria Hus – Kuś – Gimnazjum Przelewice

  14. Anna Kędzierska – PG Pyrzyce

  15. Patrycja Durka – PG Pyrzyce

  16. Aleksandra Kołodziejska – PG Pyrzyce

  17. Klaudia Pęciak – PG Pyrzyce

  18. Nikola Rakszewska – PG Pyrzyce

  19. Amelia Gredka – PG Pyrzyce

ROCZNIK 2002/2001 CHŁOPCY DYSTANS 1500 M :

  1. Szymon Szol – SMS FASE Szczecin

  2. Łukasz Sznajdrowicz – ZS Kozielice

  3. Hubert Kuchta – ZS Kozielice

ROCZNIK 2000/1999 DZIEWCZĘTA DYSTANS 1500 M:

  1. Wiktoria Jarońska – ZS Złocieniec

  2. Anna Jabłońska – Gimnazjum Przelewice

  3. Paulina Kozieł – ZS Złocieniec

  4. Wiktoria Sołtysiak – Gimnazjum Przelewice

  5. Patrycja Smyka – Gimnazjum Przelewice

  6. Patrycja Farbotko – Gimnazjum Przelewice

  7. Nikola Kanterska – Gimnazjum Przelewice

ROCZNIK 2000/1999 CHŁOPCY DYSTANS 2500 M :

  1. Marcin Jakubik – WMLKS POMORZE Stargard

  2. Wiktor Szczepaniak – ZS nr 2 CKU Pyrzyce

  3. Tomasz Szwedo –ZS Kozielice

  4. Kamil Rusek – ZS Kozielice

  5. Adrian Malewicz – Gimnazjum Przelewice

  6. Filip Ciszek – ZS Kozielice

  7. Adrian Hermanowicz – GMS Pyrzyce

  8. Piotr Nocoń – ZS Kozielice

ROCZNIK 1998 I STARSZE KOBIETY DYSTANS 2000 M:

  1. Karolina Kulik – ZS Nr 2 CKU Pyrzyce

  2. Eryka Bazal – Pyrzyce

ROCZNIK 1998 I STARSI MĘŻCZYŹNI DYSTANS 3000 M:

  1. Jakub Woźniak – ZS Nr 1 Pyrzyce

  2. Dawid Kałuziak – WMLKS POMORZE Stargard

  3. Dariusz Kufel – LKS SPARTAKUS Pyrzyce