DOFINANSOWANIE NA CENTRALNE OGRZEWANIE

Z końcem listopada Gmina Pyrzyce z ramienia, której przedstawicielem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach zakończyła inwestycję polegająca na: „Wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno – gospodarczym na Stadionie Miejskim im. Leszka Słoninki”.

Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranzowe „PA – GO” Paweł Gołębiowski z siedzibą w Pyrzycach.

Koszt całego zadania opiewał na 53.676,24 zł, z czego kwota 15 000,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej w 2017 r.”.