Europejski Tygodzień Sportu

W dniach od 27 maja – 1 czerwca br. podopieczni placówki PSONI Koło w Pyrzycach wzięli udział w Europejskim Tygodniu Sportu. Zawody i konkurencje sportowe odbywały się na terenie Nowielina.
W pierwszym dniu odbył się turniej tenisa stołowego oraz gry i zabawy na dworze. Drugiego dnia uczniowie wzięli udział w różnych konkurencjach sportowych na sali gimnastycznej a kolejnego dnia prezentowali swoje sportowe umiejętności na boisku szkolnym.

W czwartek przeszliśmy z kijkami nordic walking trasą przy jeziorze Sicina (tzw. Tama).
W piątek braliśmy udział w biegu integracyjnym. Po całym tygodniu zmagań sportowych nastąpiło w końcu długo wyczekiwane wręczenie nagród i upominków dla każdego uczestnika.
Podsumowaniem Europejskiego Tygodnia Sportu był rajd integracyjny w Brzesku
organizator

PSONI