Hala sportowa w Pyrzycach

1-z wyłączeniem imprez Andrzejkowych, Sylwestrowych oraz okresu Karnawałowego i wprowadzenie opłaty bazowej 537 zł netto

Wszystkie opłaty są stawkami netto i naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę/ dobę.

Do stawki netto doliczany jest VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uchwała Nr XXXII/231/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach