Hala sportowa w Pyrzycach

Lp.

HALA SPORTOWA
PRZY UL. ROLNEJ 5
W PYRZYCACH

OPŁATA

Pozostałe osoby komercyjne

ceny netto

Stowarzyszenia Gminy Pyrzyce

ceny netto

Osoby indywidualne oraz instytucje/podmioty spoza Gminy Pyrzyce

ceny netto

1. Boisko na całej powierzchni parkietu hali 49 zł/ godz. 25 zł/godz. 72 zł/ godz.
2. Boisko na 1/3 części powierzchni parkietu hali 17 zł/ godz. 8 zł/godz. 33 zł/ godz.
3. Wynajęcie jednej szatni z natryskami na czas trwania zajęć 12 zł/godz.
4. Sala gimnastyczna tzw. lustrzana 25 zł/ godz. 12 zł/godz. 41 zł/ godz.
5. Hol górny lub dolny z przeznaczeniem na zabawy taneczne (1,2,3) 244zł/ doba 204 zł/doba 407 zł/ doba
6. Hol górny lub dolny z przeznaczeniem na pozostałe uroczystości (2) 163 zł/ doba 82 zł/doba 244 zł/doba
7. Hol na łączniku między SP nr 2, a halą z przeznaczeniem na zabawy taneczne (1,2,3) 204 zł/ doba 122 zł/doba 285 zł/ doba
8. Hol na łączniku między SP nr 2, a halą z przeznaczeniem na pozostałe uroczystości (2) 163 zł/ doba 82 zł/doba 204 zł/ doba
9. Sauna 41 zł/godz. max 8 osób
41 zł/godz. max 8 osób 41 zł/godz. max 8 osób

1- dla imprezy tanecznej powyżej 50 osób za każdą osobę dopłata 4 zł netto

2-(dotyczy Gminy Pyrzyce)- dla imprezy poniżej 25 osób- 50% ceny obowiązującej stawki

3-z wyłączeniem imprez Andrzejkowych, Sylwestrowych oraz okresu Karnawałowego i wprowadzenie opłaty bazowej 488 zł netto

Wszystkie ceny są stawkami netto i naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę /dobę. Do stawki netto doliczany jest VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.