Inne usługi

L.p. INNE USŁUGI Cena netto
1. Masaże 41,60 zł ( za turnus- 10 zabiegów)
2. Sauna 41 zł/godz. max. 8 osób
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowo – rekreacyjnej, okolicznościowej  Umowna

        Wszystkie opłaty są stawkami netto i naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę/ dobę. Do stawki netto doliczany jest VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.