JUBILEUSZOWA GALA

W ubiegły czwartek (21.10.2021 r.) w Sali widowiskowej Pyrzyckiego Domu Kultury odbyła się Jubileuszowa Gala Pyrzycka z okazji 75 – lecia Ludowych Zespołów Sportowych, 50 – lecia Ludowego Klubu Sportowego „SPARTAKUS” Pyrzyce i 45 – lecia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. Podczas Gali w sposób szczególny uhonorowani zostali ludzie
i organizacje, które wiele lat współtworzą środowisko sportu na Ziemi pyrzyckiej.

Pomysłodawcami jubileuszowych obchodów byli:  Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska, Sekretarz Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, a zarazem Przewodnicząca Powiatowego Zrzeszenia LZS – Małgorzata Piotrowska, Jerzy Goclik i Prezes LKS „Spartakus” – Bolesław Kowalski.

W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska, Stanisław Kopeć – Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, Kewin Rozum – Prezes Polskiego Związku Sumo, Mariusz Kucharczyk – Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Zapaśniczego i jednocześnie Wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Zapaśniczego, Tomasz Paciejewski – Wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Ryszard Litwińczuk – Wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Małgorzata Piotrowska – Sekretarz Rady Wojewódzkiej Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, a zarazem Przewodnicząca Powiatowego Zrzeszenia LZS, samorządowcy naszego powiatu, przedstawiciele instytucji sportu, działacze, trenerzy i sportowcy.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, Starosta Pyrzycki – Stanisław Stępień i Burmistrz Pyrzyc –  Marzena Podzińska.

Natomiast patronat medialny sprawowali – TVK AURA i Puls Powiatu.

Uroczystego otwarcia dokonała Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska – gospodarz Gali.

Po przedstawionych prezentacjach 75-lecia LZS, 50-lecia SPARTAKUSA i 45 – lecia OSiR zostały wręczone odznaczenia. W dowód zasług dla Ludowych Zespołów Sportowych, ich tworzenia i prowadzenia, wspierania idei sportowych Tomasz Paciejewski – Wiceprzewodniczący ZZ LZS wraz z Małgorzatą Piotrowską – Sekretarz Rady Wojewódzkiej ZZLZS dokonali uhonorowania złotymi odznakami LZS i okolicznościowymi statuetkami 75-lecia LZS następujące osoby: Edwarda Kicińskiego,  Piotra Klapendę, Michała Romanowskiego, Walentego Darczuka, Dariusz Jagiełło, Borysa Kaliniewicza, Marka Kozickiego, Wojciecha Szymaniaka, Piotr Kaczyńskiego, Marcina Mazurkiewicza oraz Wojciecha Antczaka.

Jubileuszowe statuetki przyznane zostały również znamienitym postaciom świata sportu – Olimpijczykom Ziemi Pyrzyckiej za reprezentowanie kraju i naszej „małej ojczyzny” na arenach największych i najważniejszych imprez sportowych: Wojciechowi Matusiakowi, Danucie Piotrowskiej – Bartoszek, Pawłowi Januszewskiemu, Sofii Ennaoui. Z rąk Stanisława Kopcia – Prezesa ZRO, w imieniu Pawła Januszewskiego statuetkę odebrał Pan Stanisław Januszewski, a w imieniu Sofii Pani Marzena Bińskowska.

Dla wybitnych działaczy i zawodników za zasługi położone dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki, Prezydium Rady Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS w Szczecinie przyznało złote i brązowe odznaki, które otrzymali: Danuta Kuźnicka, Barbara Sokołowska, Izabela Burda, Kinga Kapica, Anna Ręk, Jarosław Czaja, Roman Harmaciej, Jan Kuźmiński, Łukasz Piotrowski, Przemysław Piotrowski, Piotr Soroka, Władysław Trusiewicz, Piotr Szustak i Krzysztof Wancerz.

Odznaczenia Polskiego Związku Sumo otrzymali: Marzena Podzińską – Burmistrz Pyrzyc, Grzegorz Jasek, Henryk Pełka, Jan Kozak, Patrycja Dyszkiewicz, Wiktoria Staszak, Oskar Kozanka-Lipka i  Paulina Zygmunt.

Natomiast odznaczenia Polskiego Związku Zapaśniczego odebrali: Henryk Pełka, Grzegorz Jasek, Eugeniusz Klimczak, Jarosław Czaja, Sebastian Grabowski i Marian Osękowski.

Okolicznościowe medale „Za zasługi w krzewieniu Pyrzyckiego Sportu” przyznane zostały dyrektorom Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy kierowali jednostką od początku jej powstania: Jerzemu Goclikowi, śp. Józefowi Nowakowi, śp. Andrzejowi Ananiczowi, Jerzemu Markowi Olechowi, Joannie Woźniak i Krzysztofowi Dębińskiemu. Z rąk Burmistrz Pyrzyc – Marzeny Podzińskiej medale otrzymali obecni na Gali: Bogumiła Ananicz wraz z synem Dominikiem Ananiczem – żona śp. Andrzeja Ananicza, w imieniu Jerzego Marka Olecha odznaczenie odebrał Piotr Olech i obecnie kierujący jednostką Krzysztof Dębiński.

Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska wręczyła pamiątkowe jubileuszowe ryngrafy „Za propagowanie i upowszechnianie sportu na Ziemi Pyrzyckiej”: Małgorzacie Piotrowskiej, Bolesławowi Kowalskiemu i Krzysztofowi Dębińskiemu.

Tomasz Paciejewski – Wiceprzewodniczący ZZLZS w uznaniu zasług dla działaczy struktur LZS przekazał na ręce Małgorzaty Piotrowskiej pamiątkową tabliczkę.

Kewin Rozum – Prezes Polskiego Związku Sumo i przedstawiciele partnerskiego Klubu AC TAUCHA z Niemiec wręczyli Prezesowi SPARTAKUSA Pyrzyce okolicznościowe grawertony jubileuszowe.

Ważnym akcentem Gali była specjalnie przygotowana oprawa artystyczna. W nastrojową atmosferę wieczoru gości wprowadzili reprezentanci Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia: nauczyciel – Vitalij Bondar – gitara, Antoni Wiłkowicz – gitara, uczeń Ewy Loba-Diakite, Anastasia Turbaievska – gitara, uczennica Vitalija Bondara i Maria Czerniec – Werbel,                                                  absolwentka PSM I st.

Mamy nadzieję, że niepowtarzalna atmosfera wieczoru na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych.

Organizatorzy serdecznie dziękują, za okazane po raz kolejny dobro, wniesione zaangażowanie i wsparcie w zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości:

  • Burmistrz Pyrzyc – Marzenie Podzińskiej
  • Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierdowi Geblewiczowi
  • Staroście Pyrzyckiemu – Stanisławowi Stępniowi
  • Dyrektor Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia – Ewie Loba – Diakite, gronu pedagogicznemu oraz uczniom
  • Dyrektorowi Pyrzyckiego Domu Kultury – Rafałowi Roguszka wraz z pracownikami.