Kolejne dwa przetargi rozstrzygnięte

Czterech oferentów złożyło dokumenty przetargowe na „Wykonanie renowacji boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na Stadionie Miejskim w Pyrzycach przy ul. Sportowej 5 o powierzchni 7000 m2”. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniona została firma Gardenbruk S.C. Tomasz Grzegorek, Krzysztof Grzegorek z siedzibą w Lubiewie nr 6, 66 – 530 Drezdenko. Oferowana cena – 17 280,00 zł brutto

Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia od 15.08 – 15.09.2019 r.

Natomiast na zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji na etap 1 zadania pod nazwą „Wykonanie studni na pobór wód wraz z instalacją nawadniającą boisk sportowych na Stadionie Miejskim w Pyrzycach przy ul. Sportowej 5” odpowiedziała jedna firma, która spełnia wymogi przetargowe, i tym samym została wybrana do wykonania ww. zadania – OPERAT Krzysztof Łagodziński, Jan Markowski S.C., ul. Naruszewicza 1/10, 71 – 556 Szczecin. Wartość zamówienia wynosi 7 011,00 zł brutto