Konkurs na stanowisko LOKALNY ANIMATOR SPORTU na boisko „Orlik 2012” w Krzemlinie

   Gmina Pyrzyce poszukuje kandydata na Lokalnego Animatora Sportu na „Boisko Orlik 2012” znajdującego się w Krzemlinie
Do podstawowych zadań Animatora należeć będzie:
– Inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych oraz rodzin,
– Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
– Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniających powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych,
– Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
– Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych form aktywności promujących zdrowy styl życia,
– Zorganizowanie i przeprowadzenie czterech projektów sportowych realizowanych przez Operatora w skali ogólnopolskiej w tym samym czasie na wszystkich orlikach, tj.: „Turniej Klas” (01.06.2016), „Orlik 3×3 Junior”(06.08-04.09.2016), „Igrzyska Przedszkolaka” (20.09.2016) oraz „Mila Niepodległości” (11.11.2016),
– Przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy tryb życia,
– Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora,
– Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu;

Projekt „Lokalny Animator Sportu” realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016r.
Animatorem – zgodnie z założeniami projektu , może być osoba, wytypowana oraz zatrudniona przez jednostkę samorządu terytorialnego, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia – zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych.
Wymagania niezbędne: posiada uprawnienia instruktorskie lub trenerskie, ewentualnie wykształcenie wyższe – kierunek wychowanie fizyczne.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV wraz z dokumentem poświadczającym posiadane uprawnienia oraz z programem planowanych do realizacji działań do 30 marca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach–Plac Ratuszowy 1.

Burmistrz Pyrzyc

                                                                                                                          (-)Marzena Podzińska