O nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach jest jednostką budżetową gminy powołaną do realizacji zadań z zakresu sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz rehabilitacji. Działa na zasadzie jednostki budżetowej. Podstawowa działalność Ośrodka opiera się głównie na zadaniach zawartych w statucie jednostki, zatwierdzonym przez Radę Miejską w Pyrzycach.

Jednym z najistotniejszych elementów działalności Ośrodka są organizowane i skierowane do wszystkich grup społecznych imprezy sportowe. Corocznie układany jest kalendarz imprez, w którym zawarte są imprezy zaspokajające możliwości, oczekiwania i zainteresowania społeczeństwa gminy Pyrzyce. Najpopularniejsze dyscypliny sportowe to: piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, zapasy, karate,  dart,  kule-bule.

Różnorodny program imprez sportowo-rekreacyjnych, dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych skierowany jest zarówno do osób zrzeszonych w klubach sportowych, jak i uprawiających rekreację dla zdrowia i satysfakcji.

Szczególną uwagę i zaangażowanie przykładaliśmy do zawodów, których uczestnikami byli najmłodsi mieszkańcy gminy oraz ci, którzy ze sportem i rekreacją mają do czynienia  w znikomym stopniu.

Kolejnym zadaniem Ośrodka jest utrzymanie na właściwym poziomie technicznym, sanitarnym i jakościowym administrowanych obiektów sportowo- rekreacyjnych.

W Ośrodku działała sekcja organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, w której przygotowywaniem uroczystości zajmuje się sekretarka wraz dyrektorem Ośrodka. Swoją działalność nie ograniczają tylko do planowania, przygotowania, realizacji imprez, ale również służą aktywną pomocą instytucjom, zakładom pracy, stowarzyszeniom sportowym, radom sołeckim oraz osobom prywatnym przy organizowanych przez nich festynach, grach i zabawach oraz wszelkich inicjatywach mających na celu poprawę stanu zdrowia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Baza sportowo-rekreacyjna gminy Pyrzyce ulega ciągłej modernizacji i ulepszeniom, a spowodowane jest to oczekiwaniom i potrzebom społecznym. Szereg prac remontowych i modernizacyjnych wykonane jest przez pracowników sekcji eksploatacyjnej Ośrodka, dzięki czemu w znacznym stopniu zmniejsza się koszty eksploatacyjne. Pracownicy ci posiadają szeroki wachlarz uprawnień, które umożliwiają im wykonywanie tych zadań i czynności.

Godziny pracy Ośrodka dostosowane są do potrzeb sezonu sportowego – rekreacyjnego i konkretnych wydarzeń, również w soboty, niedziele i dni wolne od pracy.

Ośrodek administruje:

 1. Stadionem  Miejskim im. Leszka Słoninki przy ul. Sportowej w Pyrzycach,
 2. Halą widowiskowo – sportową im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Rolnej 5 w Pyrzycach,
 3. boiskiem z zapleczem socjalnym w miejscowości Brzesko,
 4. boiskiem w miejscowości Żabów,
 5. boiskiem w miejscowości Nowielin,
 6. boiskiem w miejscowości Krzemlin,
 7. kompleksem boisk „Orlik 2012” w Krzemlinie,
 8. boiskiem w miejscowości Brzezin,
 9. boiskiem przy ul. Rycerza Przybora w Pyrzycach,
 10. boiskiem w miejscowości Mielęcin,
 11. boiskiem w miejscowości Okunica,
 12. boiskiem w miejscowości Turze,
 13. boiskiem w miejscowości Nieborowo,
 14. boiskiem w miejscowości Pstrowice,
 15. boiskiem w miejscowości Stróżewo,
 16. boiskiem w miejscowości Rzepnowo,
 17. boiskiem w miejscowości Obojno,
 18. boiskiem w miejscowości Giżyn,
 19. boiskiem przy ul. Rolnej.