ODWAŻNY CZYN WANDALIZMU

Witamy użytkowników OSiRowskich obiektów. Jest nam niezmiernie miło kiedy w naszych progach gościmy osoby, które poprzez sprawność fizyczną dbają o swoje zdrowie.
Niestety są i tacy, którzy korzystają i NIE DBAJĄ także o istniejącą infrastrukturę sportową!
Stan terenu rekreacyjnego (delikatnie ujmując syf) jaki zastajemy każdego dnia rano budzi wiele wątpliwości co do kulturalnego zachowania się, szanowania siebie i drugiego człowieka oraz dbania o wspólne dobro, ale dewastacja to już wykracza poza wszelkie granice tolerancji.
Niszczenie urządzeń tam posadowionych, tj. palenie ławek, przewracanie ławostołów, i inne tego typu akty wandalizmu, które miały miejsce z soboty na niedzielę uznajemy za „odważny” bestialski czyn!
Dlatego też serdecznie zapraszamy tychże „bohaterów” bezhołowia do zgłoszenia się w biurze OSiR, celem naprawienia szkody.
Jak być odważnym to do końca!!!