Relacja z 47. Biegów Gryfitów

W piątek – 13 kwietnia br. w zawodach, z ponad czterdziestoletnią historią wystartowało ponad siedmiuset biegaczy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aby na grząskich terenach pyrzyckiego stadionu ścigać się na trasach od 400 m do 3000 m.

Honorowym patronatem nad uroczystością lekkoatletyczną objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz.

Do Pyrzyc przyjechali entuzjaści biegania ze Szczecina, Stargardu, Dobrej Nowogardzkiej i Dolic. Stawkę startujących uzupełnili zawodnicy z powiatu pyrzyckiego oraz szerokie grono uczniów ze szkół Gminy Pyrzyce.

Zawody rozpoczęły się defiladą, którą prowadzili zawodnicy LMKS Żak – Espadon Pyrzyce oraz uczniowie ZS Nr 1 w Pyrzycach niosący flagę olimpijską (Jakub Szlaski, Dawid Młynek, Paweł Stasiukiewicz, Aron Senderek, Kacper Dąbrowski, Olaf Procyk), za nimi flagę narodową niosły zawodniczki LKS Spartakus Pyrzyce (Paulina Zygmunt, Patrycja Dyszkiewicz, Weronika Modrzejewska, Weronika Tarka). Następnie maszerował poczet flagowy składający się z uczniów Szkoły Podstawowej w Pyrzycach – klasy gimnazjalne (Roksana Kalinowska, Zuzanna Grudzień, Wojciech Kuźnicki) oraz delegacja chłopców z Akademii Piłkarskiej SOKÓŁ Pyrzyce do zapalenia znicza (Jan Pakuła Mikołaj Świrgul, Jerzy Antczak, Jakub Olszewski). Za pocztem szła Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska, Zastępca Burmistrz Pyrzyc – Robert Betyna i Dyrektor OSiR w Pyrzycach – Joanna Woźniak oraz zaproszeni goście: Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej – Stanisław Kopeć, Sławomir Strąkowski – Prezes Zachodniopomorskiej Federacji Sportu. Defiladę zamykali zawodniczki i zawodnicy piątkowych przełajów.

Po oficjalnym otwarciu uroczystości przez Burmistrz Pyrzyc – Marzenę Podzińską nastąpił ceremoniał olimpijski: wciągnięcie flagi na maszt, zapalenie znicza oraz odczytanie apelu olimpijskiego przez Andżelikę Szymańską ze Szkoły Podstawowej w Pyrzycach.

Tradycyjnie na start jako pierwsi wbiegli -pierwszo i drugoklasiści. Ostatnimi, którzy kończyli byli mężczyźni rocz. 2000 i starsi, mając do pokonania dystans 3000 m.

Na linii mety każdy uczestnik zawodów udekorowany był złotym medalem. W każdej konkurencji pierwsza trójka otrzymała puchary oraz nagrody rzeczowe. Za miejsca czwarte – statuetki. Dekoracji dokonała Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska w asyście zaproszonych gości.

W dodatkowej konkurencji – Sztafecie Niepodległościowej – „Wolność – Podaj Dalej” na pięć drużyn bezkonkurencyjna okazała się ekipa z SP w Okunicy, na drugim miejscu uplasowała się drużyna z SP w Pyrzycach, trzecie miejsce wywalczyło – SP w Mielęcinie. Zwycięska szkoła otrzymała puchar oraz voucher na zakup sprzętu sportowego ufundowany przez PSB Mrówka w Pyrzycach oraz Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne, za drugie i trzecie miejsce drużyny otrzymały puchary.

Za najwyższą frekwencję podczas przełajów voucher na kwotę 500 zł na zakup sprzętu sportowego trafił do SP w Okunicy.

W ogólnym losowaniu spośród wszystkich startujących Zuzanna Liberacka z SP w Pyrzycach wylosowała rower ufundowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

Wszystkim wspierającym oraz sponsorom tegorocznych Biegów Gryfitów serdecznie dziękujemy:

Burmistrz Pyrzyc – Marzenie Podzińskiej

PSB Mrówka W Pyrzycach

Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z.o.o.

Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie

Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie

Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Szczecinie

Wójtowi Gminy Kozielice

Wójtowi Gminy Warnice

Wójtowi Gminy Przelewice

Wójtowi Gminy Bielice

Właścicielowi Zakładu Budownictwa Ogólnego „LEGOBUD” w Pyrzycach

Pani dr Mirosławie Żwierełło

Piekarni i Ciastkarni „AGA” S.C. A. Kominek, P. Wydro

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pyrzycach – Pawłowi Chyt

Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Pyrzycach

Właścicielce FHU Fanaberia – Magdalenie Turkiewicz

Dyrektorowi oraz pracownikom Pyrzyckiego Domu Kultury

Dyrektorowi, nauczycielkom wf – Danusi Kuźnickiej i Zofii Kusz oraz uczennicom Szkoły Podstawowej w Pyrzycach

Dyrektorowi Robertowi Sójka i uczniom Zespołu Szkól Nr 1 w Pyrzycach

Zarządowi, trenerom i zawodnikom Akademii Piłkarskiej Sokół Pyrzyce

Zarządowi, trenerom i zawodnikom Żak Espadon Pyrzyce

Pracownikom Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyniki 47. Biegu Gryfitów