Remont dachu i elewacji budynku socjalno – gospodarczego w Brzesku

W wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie pn: „Remont dachu i elewacji budynku socjalno – gospodarczego w Brzesku” wyłoniona została firma: Zakład Budownictwa Ogólnego Leszek Gołębiowski z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 89.

Wartość przedmiotu robót wynosi 53 874,00 zł brutto, z czego 18 500,00 zł wynosi dofinansowanie z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r.

Od 17.07.2019 r. trwają roboty modernizacyjne ww. Budynku. Termin zakończenia prac zgodnie z podpisaną umową przewidziany jest na 15.08.2019 r.