Stadion miejski w Pyrzycach

 

Lp.

STADION MIEJSKI
PRZY UL SPORTOWEJ 5
W PYRZYCACH

OPŁATA

Pozostałe osoby komercyjne

z Gminy Pyrzyce

ceny netto

Stowarzyszenia Gminy Pyrzyce

ceny netto

Osoby indywidualne oraz instytucje /podmioty spoza Gminy Pyrzyce

ceny netto

1. Boisko 122zł/ mecz 13 zł/ mecz 203 zł/ godz.
2. Przygotowanie boiska do meczu (oznaczenie linii, zawieszenie siatek, ustawienie chorągiewek, posprzątanie po meczu) 122 zł/ mecz
41 zł/ mecz 163 zł/ mecz
3. Wynajęcie jednej szatni na czas trwania zajęć (ogrzewanie, woda, prąd) 8 zł/ 2 godz. 16 zł/ 2 godz.
4. Wynajęcie jednego kortu tenisowego na turniej/rozgrywki 8 zł/ godz. 8 zł/ godz. 16 zł/ godz.
5. Przygotowanie bieżni (wyznaczenie torów) oraz przyrządów na zawody lekkoatletyczne 82 zł/ doba 41 zł/ doba
98 zł/ doba
6. Zorganizowanie, przeprowadzenie imprezy sportowo-rekreacyjnej, okolicznościowej oraz wynajem obiektów sportowych na imprezy, cyrki, wesołe miasteczka itp. umowna umowna umowna
7. Wynajem terenu rekreacyjnego z dostępem do toalet i grilla 82 zł/ doba 57 zł/ doba 122 zł/ doba
8. Wynajem terenu rekreacyjnego z dostępem do energii elektrycznej, grilla i toalet 163 zł/ doba 82 zł/ doba 163 zł/doba

Wszystkie opłaty są stawkami netto i naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę/ dobę.       Do stawki netto doliczany jest VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uchwała nr XLIX/437/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 maja 2018r.