WAŻNY KOMUNIKAT

Ze względu na częste sytuacje przemieszczania się osób grających w piłkę nożną po korcie tenisowym na stadionie, co niesie za sobą skutek niszczenia nawierzchni z mączki ceglanej, ZABRANIA SIĘ wchodzenia w korkach na teren kortu!!!
Dbajmy o infrastrukturę sportową i wspólne dobro!