ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS

Boiska sportowe w Brzesku, to również ważny ośrodek sportowy Gminy Pyrzyce, z którego na co dzień korzysta lokalny klub LZS Sęp oraz dzieci i młodzież szkolna. Plan budowy studni głębinowej w tej miejscowości również jest zasadny. Jest to działanie, które Burmistrz Pyrzyc, Marzena Podzińska uznaje za istotne dla rozwoju miejscowości i jej mieszkańców oraz należytego utrzymania infrastruktury sportowej. Z perspektyw właściwości funkcjonalno-użytkowych oraz po weryfikacji budżetu Gminy, Ośrodek Sportu i Rekreacji podjął zadanie zmierzające do analizy zasadności budowy studni. W tym celu przeprowadziliśmy pierwszy etap – zleciliśmy wykonanie badania geofizycznego, które określi wodonośność podłoża. Powodem tych prac jest fakt, iż w dokumentacji geologicznej Instytutu Geologicznego, rejon Brzeska jest terenem o słabej wodonośności, o czym świadczą wykonane wcześniej „puste” odwierty. Dlatego też, aby uniknąć niegospodarności niezbędne jest wykonanie ww. prac. Po pozytywnej ekspertyzie podjęte będą kolejne działania.

Wykonawcą badania – po analizie ryku, została firma Hydroconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.