ZZPN & OSIR

Nasza współpraca OSiR w Pyrzycach z Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej nabiera rozmachu!
Piątkowe spotkanie dyrektora OSiR w Pyrzycach z koordynatorem rozgrywek młodzieżowych Jakubem Cymermanem zaowocowała organizacją w pyrzyckiej hali OSiR dwóch konferencji trenerskich o szerokim zasięgu.
Pierwszy zjazd odbędzie się już 19 marca br. dla trenerów „Pierwsza Piłka”, natomiast 11 września br. – Wojewódzka Konferencja GRASSROOTS. Ogółem w spotkaniach weźmie udział przeszło 400 osób.