Piknik sportowo-rekreacyjny „na wesoło”

„Sport dla wszystkich -zdrowie dla każdego” to hasło przewodnie dzisiejszego pikniku sportowo-rekreacyjnego „na wesoło”.
Po raz kolejny pyrzyccy seniorzy wykazali się niesamowitą sprawnością fizyczną i zdolnościami plastycznymi.
Tegoroczną Senioriadę otworzyła Marzena Podzińska Burmistrz Pyrzyc. Spotkanie uświetnił piękny występ dziewcząt z koła tanecznego przy SPzOI w Pyrzycach.
Piknik sfinansowany został ze środków z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i udział kierujemy do:
– Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach,
– Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów / Oddział Terenowy w Pyrzycach,
– Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych / Koło Terenowe w Pyrzycach,
– Stowarzyszenia Europejski Klub Seniora w Pyrzycach,
– Pani Danuty Kuźnickiej i Pani Zofii Kusz wraz z uczennicami ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Pyrzycach,
– Pani Karoliny Więsek wraz z dziewczętami z koła tanecznego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach.